Sõiduautode maksustamine 2018.aastal

2018.aasta algusest muutuvad ettevõttele kuuluvate sõiduautode maksustamine, kui muutuvad erisoodustuse maksustamise põhimõtted. Sellega seoses tuleb ettevõtte sõidukid vastavalt nende kasutusele grupeerida kaheks :
1) 100% ettevõtluses kasutatavad sõidukid. Vajalik on teha vastav märge maanteeameti registris (vastav märge on võimalik teha maanteeameti e-teeninduse kaudu). Sõidukilt arvestatakse tagasi kogu sisendkäibemaks ning täiendavaid makse ei tasuta.  Tõendamise kohustus on ettevõtjal. Nt sõidupäevik nagu seda peetakse ka täna.
OLULINE – vastav teavitus puudutab vaid M klassi sõidukeid. N1 klassi sõidukite osas nimetatud tevitust teha ei tule
2) Sõiduk on ka erakasutuses. Sõidupäevikut pidama ei pea. Sisendkäibemaksust arvutatakse tagasi 50%.  Sõidukitel arvutatakse igakuiselt maksud auto kilovattide põhjal järgmiselt:
 • kuni viie aasta vanuste sõidukite erisoodustuse aluseks on kilovatid x 1,96. Erisoodustuse aluselt arvestatakakse tulumaks 20/80 ja sotsiaalmaks 33%, mis taandatuna kilovattidele on ca 1,3 eurot ühe kW kohta kuus.
 • Üle viie aasta vanuste sõidukite puhul on erisoodustuse aluseks  kilovatid x 1,47 ja erisoodustuse maksukohustus 0,975 eurot ühe kW kohta kuus.
Kuude lõikes võib kasutus ka muutuda, sellisel juhul on vaja maanteeametit muutustest teavitada. Samuti palume konkreetse sõiduki maksustamise muutumise info edastada ka raamatupidamisele.
On selge, et maksumuudatuste sisuks on peale maksude tõstmise (maksud tõusevad kuni 5 aasta vanustel ja üle 130kW autodel) ka suurema tähelepanu suunamine/kontrollimine ettevõttes olevate sõiduvahendite
kasutamise osas. Seega tuleks ettevõttel peale otsustamise – kuidas mõnda sõiduvahendit ettevõttes kasutatakse, mõelda ka alljärgnevale :
 • Teatud juhtudel võib olla otstarbekas (osad) sõiduauto(d)  müüa endale erakasutusse. Sellisel juhul saab ettevõte tasuda tänase seadusandluse kohaselt auto kasutajale autokompensatsiooni sõidupäeviku alusel maksuvabalt kuni 0,3 eurot kilomeetri kohta ja maksimaalselt maksuvabalt kuni 335 eurot kuus, so 1116,7 kilomeetrit kuus töösõite. Müügitehingu korral tuleb üldjuhul tasuda käibemaks. Auto turuhinna suurusjärgu saab üldjuhul automüügi kuulutuste portaalidest.
 • Ettevõte rendib oma olemasoleva sõiduki:
  • Töötajale, juhatajale või nendega seotud isikutele nt pereliikmed- rakendub erisoodustuse maks olenemata kas esitatakse rendi osas arveid või mitte. OLULINE – alates 2018 aastast puudub ka maksuvabastuse võimalus kui erakasutus hüvitatakse ettevõttele!
  • Kolmandale osapoolele kas era- või juriidiline isik- märge maanteeametisse 100% osas, 100% km tagasi, perioodiline rendiarve kliendile mis maksustatakse 20% käibemaksuga.
 • Ettevõte müüb sõiduki :
  • Kui soetusel on olnud 50% käibemaksuarvestus rakendub tagasiarvestus 5 aasta jooksul, kus iga aasta kohta väheneb sisendkäibemaksu tagasiarvestuse õigus 1/5 võrra. Müük maksustatakse 20% käibemaksuga.