Finantsjuhtimisest

Üldistavalt võib öelda, et  kui raamatupidamine annab pildi minevikust ja olevikust, siis finantsjuhtimine on pilk tulevikku. Samuti on teada, et reaalses elus on finantsjuhi kohustused erinevates ettevõtetes väga erinevad. Tavapäraselt kuulub finantsjuhi alluvusse raamatupidamine ning üsna tavaline on ka IT osakonna kuulumine finantsjuhi alluvusse.Meie oleme pakutava teenuse jaganud kolme ossa.

Finantsjuhtimine regulaarse teenusena

Finantsjuhi ja/või pearaamatupidaja funktsiooni täitmine

Krediidikontrolli funktsiooni täitmine

Üldjuhul on see tegevus liidetud raamatupidamisteenuse hulka. Tavapärasemalt tegeletakse Kliendi müügiarvete õigeaegse laekumise jälgimisega, aruannete koostamisega juhtkonnale, meeldetuletuste saatmisega ning vajadusel ka viivisarvete koostamisega ja esitamisega.

Selle teenuse alla liigitame ka pretensioonide ja muu kirjavahetuse esitamise Kliendi nimel ning samuti maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamise. (link http://www.just.ee/maksek2sumenetlus)

Finantsjuhtimine projektipõhisena

  • Äri- ja finantsplaanide koostamine
  • Finantsnõustamine
  • Ettevõtete senise majandustegevuse finantsanalüüsid
  • Ettevõtte saneerimiskavade koostamine
  • Ettevõtte tulevaste investeeringute analüüs ja tasuvusuuringud
  • Eelnevalt teostatud äriplaanide analüüsid

Infopäringu saad meile saata siit.