Aktuaalset maksudest Eestis

Maksud töötasudelt

 • 20% kinnipeetav tulumaks ;
 • 33% sotsiaalmaks ;
 • 0,8% ettevõtja töötuskindlustus palkadelt (kehtib alates 01.01.2015) ;
 • 1,6% töötaja tasust kinnipeetav töötuskindlustus (kehtib alates 01.01.2015) ;
 • 2,0% pensionikindlustus ;
 • Tulumaksuvabamiinimumi arvestus alates kp. 01.01.2018 toimub lähtuvalt isiku aastatuludest ning piirmäärad on alljärgnevad :
  • Töötasult kuni 1200 eurot (ehk 14400 eur aasta kohta) on tulumaksuvabamiinimum kuni 500 eur;
  • Töötasult vahemikus 1200 eurot kuni 2100 eurot (ehk vastavalt 14400 eurot -25200 eurot aastas) arvestatakse tulumaksuvabamiinimum järgmise valemi alusel : 500 eurot – 0,55556*(Töötasu – 1200) eurot.
  • Alates töötasult 2100 eurot tulumaksuvabamiinimumi enam arvestada ei saa.

Käibelt

 • Käibemaksumäär Eesti Vabariigis on 20%, välja arvatud erandid, mis on sätestatud Käibemaksuseadus (KMS) paragrahv 15.
  • Käibemaks raamatutelt, ravimitelt ning majutusteenustelt on 9% ;
  • Käibemaks ekspordil ning ühendusesisese käibe puhul on 0% ;
 • Maksuvaba käive (KMS paragrahv 16) – universaalne postiteenus, tervishoiu teenus, hambaraviteenus, kindlustus jm teenused ;

Vastuvõtukulud ning erisoodustuskulud

 • Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär  – kumuleeruvalt 32 eurot/kuus +2% palgafondist ;
 • Maksud erisoodustustelt (kulutused oma töötajatele) 20% tulumaks (netosummalt arvestatakse maks 20/80) +33% sotsiaalmaks ;
  • Näitena arvestatakse 100 euroselt erisoodustuselt tulumaksu 25.00 eurot + sotsiaalmaksu 41.25 eurot; Deklareerimisel arvestatakse maksud ühe eurosendi täpsusega;

Ettevõtluses kasutatavad sõiduvahendid

 • Alates 1. jaanuarist 2018 asendub fikseeritud erisoodustuse hind 256 eurot kuus sõiduauto mootori võimsusel põhineva määraga (kilovati hinnaga). Erisoodustuse hind on uuel sõiduautol 1,96 eurot kW kohta kuus ja üle 5 aasta vanusel sõiduautol 1,47 eurot kW kohta kuus. Sõiduauto mootori võimsuse (kW) leiab Maanteeameti liiklusregistrist või sõiduauto registreerimistunnistuselt (tehnilisest passist).
 • Alates 1. jaanuarist 2018 ei ole enam võimalik erasõite hüvitada arvestuse alusel. Seetõttu ei ole vajalik ka sõidupäeviku pidamine. Samas kui tööandja tahab tõendada sõiduauto kasutamist üksnes ettevõtluses ja töösõitude tarbeks, siis on võimalik sõidupäevikut pidada (nt elektroonilist GPS-sõidupäevikut vm). Kui on tõendatud, et tööandja võimaldab sõiduautot kasutada üksnes töösõitudeks, siis erisoodustus ei teki.
 • Isiklike sõiduvahendite kasutamisel makstav maksimaalne maksuvaba hüvitis on 0.3 eurot/km ja mitte rohkem kui 335 eurot/kuu.

Dividendid

 • Dividendid maksustatakse Eestis 20% ettevõtte tulumaksuga. Netosummalt on arvestus 20/80.
  • 10 000 eurose väljamakse puhul tekib tulumaksukohustus 2500.00 eurot;

MKS alusel määratud trahvid jms.

 • MKSi alusel määratud trahvid, sunnirahad, maksuintressid maksustatakse tulumaksuga 20%

NB ! Käesoleval lehel kajastatud maksude nimekiri kajastab vaid olulisemaid kehtivaid makse ning seega ei ole lõplik. Täiendavat infot maksude kohta leiate Eesti Maksu-ja Tolliameti lehelt ning ka Riigiteataja andmebaasidest.