RevalHansast

Meie ettevõte on loodud 2000. aastal, kuid ettevõtte tööd korraldav töögrupp on tegevusalal tegelenud aastast 1994.

Praegusel ajal pakume regulaarset raamatupidamise-, finants- ja ärinõustamise teenust laiale kliendiringile. Meie klientideks on kaubandusettevõtteid, kinnisvaraga tegelevaid ettevõtteid, on teenuseid pakkuvaid kui ka tootmisettevõtteid. On nii eesti kapitalile kuuluvaid, kui ka välisettevõtete tütarettevõtteid. Teenust osutatakse erinevatele ettevõtlusvormidele – aktsiaseltsid, osaühingud ning samuti mittetulundusühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Paralleelselt regulaarselt osutatava teenusega tegeleme ka projektipõhiste töödega, milleks on eelkõige äri- ja finantsplaanide ning erinevate toetusprojektide taotlemisega seonduvad tööd ja osalemine nende hilisemal elluviimisel.

 

Lugupidamisega,

Rain Ignatjev
OÜ RevalHansa juhataja