Maksumuudatud seoses konserni siseste laenudega

Riigikogu on 29.juunil vastu võtnud märkimisväärse hulga seadusemuutatusi, millest üks puudutab kasumi väljaviimise tõkestamise eesmärgil sisse toodud konsernisiseste laenude deklareerimise kohtustust. Nimelt võttis riigikogu vastu täienduse tulumaksuseadusesse, mis jõustub järgmise aasta alguses, kuid teatud muudatused rakenduvad ka tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2017. Alates 01.07.2017 tuleb deklareerida sotsiaal-ja tulumaksu deklaratsioonis grupisisesed laenud – ehk kui ettevõte annab oma emaettevõttele või tütarettevõtjale laenu, muudetakse laenusummat, pikendatakse laenu tagastamise tähtaega või muudetakse laenulepingu muid olulisemaid punkte, peab ettevõtja laenud järgmisel aastal deklareerima maksu- ja tolliametile. Lisaks tuleb üle 48 kuu pikkuste laenude puhul olla valmis maksuhaldurile vajadusel tõestama  laenu tagasimaksmise kavatsust ja võimekust.