Maksulahend teemal kinnistud, käibemaks ja dividendid

Riigikohtu lahend vaidluses, mis puudutas kinnistuid ettevõtluses. Maksuhaldur ja kohtud leidsid, et ettevõte ei kasutanud soetatud kinnistuid ettevõtluses ning seotud isikutega vormistatud rendilepingud ei ole usaldusväärsed tõendid. Maksuotsus jäeti jõusse sisendkäibemaksu mahaarvamise keelu osas, kuid tühistati dividendidelt määratud tulumaksu osas, sest kinnistud on jätkuvalt äriühingu omandis, mistõttu ei saa kinnistu soetamiseks tehtud väljamakseid maksustada dividendina. Samal varal ei saa olla erinevates menetlustes või õigussuhetes erinevad omanikud.

Allikas  :Maksumaksjate Liit