Tilinpäätös voidaan nyt julkaista yrittäjän itse valitsemana päivänä

Tilinpäätös tulee laatia laissa säädettyjä vaatimuksia noudattaen ja sen laatiminen on jokaisen Virossa toimivan yrityksen osalta pakollista.

Yrityksen tilikauden kesto

Normaalisti on tilikauden kesto 12 kuukautta ja tilikausi alkaa yleensä 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Poikkeavasta tilikaudesta säädetään yrityksen yhtiöjärjestyksessä. Tilikauden kesto ei saa ylittää 18 kuukautta, mutta jos yrityksen tilikauden alkupäivää muutetaan mm. yrityksen perustamisen tai purkamisen johdosta, tilikauden kesto saa olla yli 12 kuukautta tai sitä lyhempi.

Tilinpäätöksen laatimiseen kuuluvat seuraavat vaiheet:

  1. Tasekirjan laatiminen
  2. Toimintakertomuksen laatiminen
  3. Tilintarkastus (jos laki vaatii)
  4. Tilikauden voitonjakoehdotus ja päätös voitonjaosta tai tappion kattamisesta
  5. Tilinpäätöksen vahvistettavaksi toimittaminen.

Milloin tilinpäätös toimitetaan?

Tilinpäätös toimitetaan kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös toimitetaan kaupparekisterille ja se voidaan toimittaa yrittäjäportaalin kautta sähköisessä muodossa.

Kun aikaisemmin tilinpäätös julkaistiin heti sen kaupparekisteriin toimittamisen jälkeen, nyt on yrityksellä vapaus valita tilinpäätöksen toimittamisen päivämäärä. Sitä koskevan ehdotuksen teki Viron kauppa- ja teollisuuskamari ja uudistus tarkoittaa itse asiassa sitä, ett tilinpäätöksen tietojen syöttämisen yhteydessä voidaan valita päivämäärä, jolloin tilinpäätös julkaistaan kaupparekisterin tietojärjestelmässä. Jos valittu päivämäärä on tietojen syöttämisen päivän suhteen myöhemmin saapuva ajankohta, tilinpäätös tulee vasta sen päivän saavuttua mm. tilastokeskuksen käyttöön ja tilastokeskuksen ei ole sitä ennen mahdollista käyttää tilinpäätöksen sisältämiä tietoja.