Varainhoitopalvelut

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kun kirjanpito antaa riittävän kattavan kuvan menneestä ja tästä hetkestä, niin varainhoito luo silmäyksen tulevaisuuteen. Yhtä lailla on tiedossa, että rahoituspäällikön tehtävät ovat eri yrityksissä hyvin erilaisia. Kirjanpito- ja hyvin usein myös atk-yksikkö toimivat yleensä rahoituspäällikön alaisuudessa. Me olemme jakaneet tarjottavan palvelun kolmeen osaan.

Varainhoito säännöllisenä palveluna

Rahoituspäällikön ja/tai pääkirjanpitäjän työtehtävien hoitaminen

Luotonvalvonnan tehtävän hoitaminen

Tämä tehtävä on yleensä liitetty kirjanpitopalveluihin. Tavanomaisiin tehtäviin kuuluvat Asiakkaan myyntilaskujen ajoissa maksamisen seuranta, raporttien laatiminen johdolle, maksukehotusten lähettäminen sekä tarvittaessa viivästyskorkolaskujen laatiminen ja toimittaminen.

Luokittelemme tähän palveluun myös reklamaatioiden ja muun kirjeenvaihdon laatimisen Asiakkaan nimissä sekä maksumääräyksen pikakäsittelyn hakemuksen laatimisen (linkki: http://www.just.ee/maksek2sumenetlus)

Varainhoito projektipohjaisena

  • ·        Liike- ja rahoitussuunnitelmien laatiminen
  • ·        Rahoitusneuvonta
  • ·        Yritysten tähänastisen liiketoiminnan rahoitusanalyysit
  • ·        Yrityksen saneeraussuunnitelmien laatiminen
  • ·        Yrityksen tulevien investointien analyysi ja kannattavuuslaskelmat
  • Aikaisemmin toteutettujen liiketoimintasuunnitelmien analysointi