Tukien hakeminen

RevalHansa avustaa teitä myös erilaisten tukien hankkimisessa. Tarjoamme sopimuksen mukaan joko täyspalvelua, joka kattaa koko hankintaprosessin hallinnan, mm. liiketoimintasuunnitelman ja hankeasiakirjojen laatimisen, mutta myös osittaisen konsultointipalvelun, jossa tuemme ja analysoimme koko prosessin sovittuja osa-alueita.

Ennen hankkeiden käynnistämistä analysoimme perusteellisesti yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa ja siihen sovellettavia mahdollisia tukitoimia, asioimme tukia myöntävien tahojen kanssa (EAS, PRIA ym.) ja otamme asiakkaan etujen mukaisesti hoidettavaksemme vain todennäköisesti toteutuskelpoisia ja tukitoimiin liittyviä hankkeita. Voimme tyytyväisinä todeta, että rahoitus on myönnetty melkein kaikille meidän tukemille hankkeille.

Asiakkaiden kannalta myönteisiä tukipäätöksiä on tämän hetken tiedoilla annettu runsaan 600 000 euron arvosta.