Tilinpäätös nyt ohuempi, mutta sisältää kuitenkin enemmän tietoa

Äskettäin päivitetyn uuden kirjanpitolain mukaan saavat useammat virolaiset yritykset nyt laatia entisestä oleellisesti ohuemman tilinpäätöksen. Uusi kirjanpitolaki esittää täydentävää tuloslaskelmassa esitettävää tietoa koskevia vaatimuksia isoille yrityksille. Laissa on kuitenkin vielä epäselvyyksiä – jos nykyiseen asti ovat yhtiöt olleet kirjanpidon tarkoituksessa tasavertaisia, on tilanne nyt oleellisesti muuttunut ja lakia on tutkittava erittäin perusteellisesti. Pienen yhtiön velvollisuudet ovat uuden lain tuloksena kuitenkin yksinkertaistuneet.

Yhtiöt järjestykseen suuruuden mukaan

Uuden lain perusteella vaaditaan pienyrittäjiltä vain tasetta. Tässä yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon, että arvonlisäverovelvollinen ei voi olla pieni yhtiö ja laissa tarkoitetaan sellaisia yhtiöitä, jotka eivät vielä ole arvonlisäverovelvollisia. Pienen yhtiön, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, omistajat voivat tehdä kirjanpidon itse. Tärkeämpi asia on se, että vain pieni yritys saa uuden lain mukaan laatia tilinpäätöksen itse.

Yhtiön suuruuden mukaan sovelletaan tähän rajoitusta MIHIN ASTI, mikä merkitsee, että vain yhden kriteerin vaatimukset saavat olla täyttämättä. Useamman kriteerin vaatimusten täyttämättä jättämisen tapauksessa on kyseessä seuraava suuruusluokka.

Mikäli tilinpäätöksen esittämistä seuraavana vuonna havaitaan, että suuruusluokan rajat ovat ylitetty, yhtiö siirtyy seuraavaan suuruusluokkaan. Sama laki säätää myös, että seuraavaan suuruusluokkaan voi siirtyä myös kolmantena vuonna vaatimusten täyttämisen jälkeen.

Ohuempi tilinpäätös ei tarkoita vähempää tietoa

Uuteen lakiin liittyy vaara, että pienen yhtiön tilinpäätös sisältää hyvin vähän tietoa, mutta tilinpäätöksen laatiminen seuraavan luokan sääntöjen tai IFRS:n mukaan on myös sallittu. Kaikkien etujen käyttö ei ehkä ole paras vaihtoehto. Jos Tilastovirasto on tähän asti käyttänyt täysimääräistä tilinpäätöstä, on ohuemman tilinpäätöksen laatimisen tapauksessa esitettävä Tilastovirastolle erikseen tietoa.