Asiakaspalautetta

  • Martin Pärn/ISEASI/KNOK Design. Kirjanpitoon liittyvää yhteistyötä vuodesta 2000 lähtien. Luotettava toimisto, jonka avulla yritys voi keskittyä päätoimialaansa. Suosittelen.
  • Hendrik Kiige/select Nor/Bluegate. RevalHansa on tehnyt yhteistyötä eri yritysten kanssa vuodesta 2004 lähtien. Erityisen merkittävänä voidaan pitää Select NOR:in kirjanpidon ja rahoitussuunnitteluun keskittyneen yhteistyön alkamista vuonna 2009.
  • Kalle Lehtonen/Fennobed. Yritykseni on ollut RevalHansan asiakkaan vuodesta 2007 lähtien, jolloin yritys perustettiin. Olen tyytyväinen yritykseni kehitykseen. Revalhansa on auttanut kirjanpidon järjestämisessä sekä EAS:in myöntämän kasvutuen hankkimisessa.
  • Jouni Ihme/Innokas Medical OY. Yhteistyö alkoi vuoden 2009 lopussa, jolloin RevalHansan avulla perustettiin tytäryhtiö, järjestettiin yrityksen kirjanpito ja toteutettiin onnistuneesti EAS:in tukihanke.
  • Sven Paulson/G-U BKS Estonia. Yhteistyö alkoi vuonna 2010, jolloin yrityksen kirjanpitäjä lähti pitkälle lomalle. Revalhansa tarjosi kirjanpidon ulkoistamiseen nopean ja hyvin toimivan ratkaisun.