Palkoista perittävät maksut

 • 20% ennakkovero/lähdevero
 • 33% sosiaalivero
 • 0,8% työnantajan työttömyysvakuutus palkoista
 • 1,6% työntekijän palkasta pidätettävä työttömyysvakuutus
 • 2,0% eläkevakuutus (vapaaehtoinen)
 • Veroton kuukausitulo 500 EUR (alkaen 01.01.2018)

Liikevaihdolta

 • Arvonlisäveron määrä on Virossa 20% paitsi/lukuunottamatta poikkeuksia,  jotka on säädetty Viron arvonlisäverosta annetun lain (lyhenne viroksi KMS) 15. pykälässä.
  • Kirjoihin, lääkkeisiin ja majoituspalveluihin sovelletaan 9% arvonlisäveroa
  • Viennin ja yhdistyksen sisäisen liikevaihdon arvonlisäveron määrä on 0%
 • Veroton liikevaihto (KMS 16 §) – postipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, hammashoitopalvelut, vakuutuspalvelut ym. palvelut

Edustuskulut ja erikoisetujen kulut

 • Edustuskulujen veroton rajamäärä  – kumuloituvasti 32 EUR+2% palkkavarauksesta.
 • Erikoiseduista perittävät verot (omiin työntekijöihin kohdistuvat kulut) 20% ennakkovero (nettomäärästä lasketaan enintään 20/80) +33% sosiaalivero.
  • Esimerkki: 100 euron erikoisedulta lasketaan ennakkovero 25.00 euroa + 41.25 euron sosiaalivero.

Yritystoiminnassa käytettävät ajoneuvot

 • Jos yrityksen auto on myös yksityisessä käytössä, niin erikoisedun verot lasketaan seuraavasti :
  • uusi tai max.5v vahna ajoneuvo kW*1,96 ;
  • yli 5v vanhat ajoneuvot kW*1,47.
 • Yritys voi maksaa työntekijälle yksityisen auton käytöstä verovapaasti 0,.eur/km tai 335 eur/kk.

Osingot

 • Osingot verotetaan Virossa 20% ennakkoverolla. Nettomäärästä lasketaan 20/80.
  • 100 000 euron osingolta peritään 2500.00 euron ennakkovero;

Verojärjestelmästä säädetyn  lain (lyhenne viroksi MKS) nojalla perittävät sakot yms.

 • Verojärjestelmästä säädetyn  lain nojalla perittävistä sakoista, pakkorahoista, koroista verotetaan 20% ennakkovero

Huom! Tässä on kuvattu vain tärkeimpiä voimassa olevia veroja ja luettelo ei ole lopullinen. Lisätietoja verotuksesta saa Viron vero- ja tulliviraston kotisivulta sekä Riigiteataja –julkaisun tietokannoista.