Kun yhtiö ei ole esittänyt tilinpäätöstä

Yhtiön tilinpäätös on esitettävä 6 kuukaudessa tilikauden päättymisestä. Mitä tapahtuu, jos rajavastuuyhtiö, osakeyhtiö, aatteellinen yhdistys, taloudellinen yhdistys, henkilöyhtiö tai vähintään yhden omistajan kommandiittiiyhtiö ei ole esittänyt tilinpäätöstä määräaikaan mennessä?

Vastauksen siihen kysymykseen saamme käräjäoikeuden rekisteriosastolta. Rekisterinpitäjä antaa yhtiölle varoituksen rekisteristä poistamisesta, mikäli tilinpäätöstä ei esitetä seuraavassa kuudessa kuukaudessa.

Katsotaan seuraavaa esimerkkiä.

Tavallisesti on yhtiö määrännyt tilikauden päättymisen ajankohdaksi vuoden lopun eli 31.joulukuun. Tilinpäätös on siis rekisterille esitettävä viimeistään 30.kesäkuuksi. Vaikka tilinpäätöksen esittämättä jättämisen tapauksessa voidaan soveltaa sakkoa, oletetaan, että esimerkissämme se ei ole tuottanut tulosta. Seuraavan 6 kuukauden päästä eli seuraavan vuoden tammikuussa antaa rekisterinpitäjä varoituksne rekisteristä poistamisesta, lisäksi laaditaan ja lähetetään yhtiölle määräys, jonka mukaan tilinpäätös on esitettävä seuraavassa 6 kuukaudessa. Kun tämäkin aika on mennyt ja tilinpäätöstä ei ole esitetty, julistetaan määräys Ametlikud Teadaanded-julkaisusssa. Ilmoituksessa pyydetään velanantajia ilmoittamaan vaatimuksistaan yhtiötä vastaan ja hakemaan seuraavassa kuudessa kuukaudessa lakkauttamismenettelyä. Kuuden kuukauden määräaikaa lasketaan tässä tilanteessa ilmoituksen julistamisen päivästä. Ilmoituksen kanssa voidaan esittää myös varoitus yhtiön rekisteristä poistamisesta ilman lakkauttamismenettelyä, mikäli velanantajat eivät esitä vaatimuksia. Kun velanantajat esittävät vaatimuksensa, asiaa menetellään oikeudessa ja oikeus määrää lakkauttajan ja päättää pakkolakkautuksesta. Kun vaatimuksia ei esitetä, jättää rekisterinpitäjä Vero- ja tullihallitukselle hakemuksen yhtiön pakkolakkautuksesta. Mikäli Vero- ja tullihallitus ei vastaa (vastaus lähetetään silloin kun ei suostuta yhtiön poistamiseen), tekee apulaistuomari merkinnän poistamisesta, mikä toimitetaan myös yhtiölle. Merkinnän yhtiölle toimittamisen jälkeen tekee rekisteri merkinnän lopullisesta poistamisesta.

Kaikki edellä kuvatut menetelmät eivät välttämättä ratkaise tilannetta

Jos lasketaan yhteen kaikki määräajat, voi lakkauttamismenettely välttää jopa 2 vuottakin. Lisäksi voi tapahtua, että tilinpäätös on esittämättä, Vero- ja tullihallitus ei suostu yhtiön lakkauttamiseen ja yhtiötä ei voi poistaa rekisteristä vuosia (usein käy niin).