Alustava ettevõtte ja väikeettevõtte raamatupidamine

Traditsiooniline teenus on suunatud ettevõtetele, kelle raamatupidamise korraldamine nõuab vähem kui ühe raamatupidaja täiskoormuse ning teenusest tekib reaalne rahaline kokkuhoid. Raamatupidamist selle füüsilises mõttes korraldatakse üldjuhul teenust pakkuvas firmas. Ettevõtte ülesandeks on kokku  koguda perioodi dokumendid ning esitada need Raamatupidajale, kes sisestab saadud dokumentide alusel andmed raamatupidamistarkvarasse, mille alusel koostatakse hiljem  aruanded ettevõttele, Maksuametile jt. Kokkulepitud osapooltele. Kui klient soovib, teostab Raamatupidaja ka pangamakseid ja muid arvepidamise ja finantsjuhtimisega seotud töid, aidates selliselt ettevõtjal keskenduda oma põhitegevusele.

Suuremate ettevõtete raamatupidamine

Võib kinnitada, et järjest enam suurettevõtteid korraldab oma raamatupidamise kas osaliselt või täielikult teenuseosutaja kaudu. Kõige sagedamini on sellisteks ettevõteteks välismaised suuremad ettevõtted, kes otsivad igas lõigus kvaliteetseid ja efektiivseid koostööpartnereid. Järjest rohkem on selliselt korraldatud ka kodumaiste keskmiste ja suuremate ettevõtete raamatupidamine. Selleks on vaja muuta vaid oma mõttemaailma, kuna tavaliselt on eeskätt küsimus just mugavuses ja harjumuses– kas majandusarvestus ja finantsjuhtimine ning sellega seotud tegevused on võimalik sisse osta turvalise, mugava ning samas ka riskivaba teenusena. Kindlasti aitab sellisele muutuvale trendile kaasa ka sidevahendite ning majandustarkvarade areng, mis hõlbustab raamatupidamise distantsilt tegemist.  Täpselt kokkulepitud tegevused ja efektiivne dokumendilogistika annab võimaluse viia teenus oma majast välja kas täielikult või ka ainult teatud lõikude osas.  Palju otsitakse ka lahendusi, kus soovitakse sisse osta ainult pearaamatupidaja või finantsisti teenus, aga  igapäevased jooksvad tegevused on korraldatud ettevõttesiseselt – näiteks müügi- või ostuinimeste poolt.  Just suuremates ettevõtetes on võimalik pakkuda erinevaid lahendusi ning sageli leitakse selle käigus ka täiendavad efektiivsused teistes osakondades, mille kaudu on lõppkokkuvõttes efektiivsem kogu ettevõte tervikuna.

Tarkvara

Kliendi raamatupidamise korraldamisel kasutatava tarkvara valikul on üheks oluliseks kriteeriumiks majandustegevuse iseloom. Sellest tulenevalt on meie poolt kasutavate tarkvarade nimekirjas erinevad kodumaised kui välismaised majandustarkvarad. Suur osa ettevõtete majandusarvestusest on korraldatud kas Hansa toodetega või  Directo ning Smartaccounts  veebipõhiste tarkvaradega.  Alustava ettevõtte raamatupidamistarkvara valiku osas anname oma nõu leidmaks optimaalne lahendus.  Juba tegutsevatel ettevõtetel analüüsime olemasolevat tarkvara ning anname omapoolsed ettepanekud.  Levinud on tarkvarakasutus,  kus tegevused on jagatud kliendi ja raamatupidaja vahel, nii välistatakse tegevuste dubleerimine sh vigade tekkimine.

Hinnad

Teenuste hinnad kujunevad põhiliselt kahel viisil – mahupõhine ehk dokumendimahul põhinev ning teenuse tunnipõhine hinnastamine.  Ühekordsed tööd ja projektid hinnastatakse tavaliselt vastavalt kokkuleppele.  Kuna hind sõltub lisaks mahtudele ka ettevõtte keerukusest, kasutatavast dokumendilogistikast, suhtluskeelest ja teistest detailidest, on hinnainfo saamiseks vajalik meile saata sellekohane informatsioon. Seda saab mugavalt teha siit.

Mugavus

Dokumendivahetus toimub vastavalt kliendi soovidele. Meile saab soovi korral tuua dokumendid ise kohale või saata posti või kulleriga. Tavapärane on ka dokumentide esitamine eposti või pilveteenuse kaudu. Kogume ja vahetame informatsiooni ka Omniva ja Itella poolt pakutavate teenuste kaudu.